TeDe express – #14 (22.12.2021)

Poznaj Spółdzielcę – Józef Zackiewicz