Karmieni kłamstwem, pojeni nienawiścią

W ostatnich dniach na facebookowym forum NFD pokazał się polskojęzyczny wpis rodem z alternatywnej rzeczywistości, próbujący poprzez przedawkowanie kłamstw pomieszanych z hejtem wywołać u odbiorcy przeniesienie się w inny wymiar i wprowadzić jego umysł w taki stan, w którym nie będzie oponował przeciwko działaniom, wzbudzającym w normalnych warunkach sprzeciw albo co […]